Que documento recolle a evolución do negocio?

A conta de resultados é o documento que recolle a estrutura a partir dos diferentes ingresos e gastos que se producen no exercicio para obter o resultado do negocio.

Se a túa empresa necesita apoio con este documento, podes solicitalo, sen custe a través do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.