Por onde  empezo para organizar o meu almacén?

No caso dos almacéns é especialmente crítico comezar por 5S, posto que normalmente atópanse cantidades inxentes de obsoletos, sendo eliminalos o primeiro que hai que facer. Ademais é común ter os stocks mal dimensionados e as ubicacións totalmente erróreas posto que non teñen en conta a rotación da mercadoría, co que continuar coas etapas de 5S axudaranos a mellorar a organización. Se necesitas asesoramento sen custe, podes solicitalo a través do Igape Responde.

Categorías: Coñecemento.