Como debo afrontar o pago das miñas débedas bancarias?

Deixar de pagar un préstamo, sexa hipotecario ou persoal, pode supoñernos graves problemas. Na xestión de calquera orzamento, o pago puntual das débedas ten que ter prioridade sobre os demais gastos. Nunca tome a decisión de deixar de pagar un préstamo como solución a un problema económico, porque lonxe de ser unha solución, será o comezo de problemas moito peores.

Se a súa empresa sofre unha caída das súas vendas e supón unha caída da súa liquidez, ou que pode levar a unha situación económica que realmente fai imposible o cumprimento das súas obrigacións bancarias, o mellor é achegarse ao seu banco para comunicarlles o problema antes do vencemento do pago. Sempre é máis recomendable anticiparse ao problema que esperar a que llo reclamen. Non teña vergoña en acudir á súa oficina para expoñerlles o seu problema e pedir axuda. Calquera se pode atopar con dificultades económicas nun momento determinado e máis na situación que as micropemes galegas están a vivir.

Temos que ter en conta que as entidades de crédito prefiren cobrar, aínda que sexa con atraso, que ter un cliente moroso e verse obrigadas a iniciar reclamacións xudiciais. Atopar unha solución beneficia a ambas as partes.

É moi posible que a súa entidade lle propoña algunha medida, por exemplo  refinanciar a débeda, establecer un prazo máis longo para que a cota para pagar sexa inferior, ou mesmo a concesión dun período de carencia, durante o cal só tería que pagar os intereses. Estes son exemplos de posibles solucións que lle poderían axudar a pasar malas series, pero teña en conta que normalmente significan que ao longo a débeda lle resulta máis cara.  Aínda así, sempre será mellor que simplemente deixar de pagar.

Que pasa se simplemente deixamos de pagar?

Coa primeira cota que deixamos de pagar, o banco aplicará intereses de demora, cuxo tipo adoita ser moi superior ao dos intereses ordinarios. O banco tamén poderá cobrar unha comisión moi elevada por reclamación de cotas impagadas. Estes intereses e comisións vanse acumulando á débeda orixinal de forma que con cada día que pase vostede vai deber máis diñeiro.

A entidade seguirá reclamando o pago durante un prazo de tempo. Con dúas faltas de pagamentos atopariámonos en  premora.  A partir da terceira falta de pagamento pode iniciar unha reclamación xudicial, aínda que normalmente pode chegar aos seis meses, (lembre que mentres tanto a súa débeda vai crecendo cada vez máis). Finalizado este prazo o que pasa dependerá do tipo de préstamo que ten e dos bens que posúe.

Se se trata dun préstamo hipotecario sobre a súa vivenda ou outro inmoble, a entidade solicitará a un xuíz a execución da hipoteca. Terá outro prazo de máis ou menos un ano para poder saldar a débeda (que xa será considerablemente maior que ao principio), pero se non o fai ,poxarase a súa casa e vostede terá que abandonala, perdendo calquera dereito como propietario. Se non se consegue poxar a vivenda polo importe total debido ao banco, máis gastos, vostede, aínda despois de perder a súa casa, seguirá tendo unha débeda co banco e este poderá esixir o pago aos seus  avalistas ou embargar os seus outros bens.

Se se trata dun préstamo persoal, o problema é maior.  Un préstamo persoal ou un préstamo de consumo, poñemos como garantía a totalidade dos nosos bens presentes e futuros. Ante unha situación de falta de pagamento prolongada, a entidade podería conseguir que un xuíz  embargue estes bens, que inclúen a súa vivenda, o seu coche, as súas contas bancarias, parte da súa nómina ou pensión, etc. – todo o necesario para saldar a débeda.

Se vostede deu a garantía adicional dun ou máis  avalistas, estas persoas teñen que responder tamén de forma solidaria de todas as súas débedas pendentes. É dicir, se vostede non paga e non ten bens para embargar o banco, pode esixir aos seus  avalistas que paguen a súa débeda ou tamén embargar os seus bens.

Por suposto, non pagar un préstamo tamén suporá que inclúan os seus datos nos ficheiros de morosos, consultados por todas as entidades de crédito, o que dificultará ou imposibilitará a obtención de financiamento no futuro.

En resumo, a estratexia recomendada ante unha dificultade temporal para facer fronte aos seus pagos da súa empresa, recomendámoslle iniciar unha negociación co seu banco para afrontar unha reestruturación das súas débedas.  Lembre ademais que desde IGAPE RESPONDE podemos axudarlle, sen ningún custo, nese proceso de negociación coa súa entidade bancaria. Só ten que cubrir o formulario. 

 

 

Categorías: Artigos.