Podo facer novas contratacións se teño traballadores en ERTE?

Habería que estudiar o caso concreto.

Con carácter xeral, non, nin directa, nin indirectactamente (a través de empresas de emprego temporal).

Non se poderán facer contratacións no caso de ter traballadores en Erte.

Si poderá contratarse no caso de que ningún dos traballadores en Erte que prestan servizo no centro de traballo, cumpran as características de formación, cualificación, capacitación requeridas para o novo posto.

Neste caso será requisito previo que a empresa informe á representación legal dos traballadores.

 

Categorías: Coñecemento.