Para elaborar e presentar os libros de contas, cales son os prazos?

Desde o peche do exercicio contable, disponse de tres meses para elaborar as contas e legalizar os libros. A partir dese momento, hai polo menos outro mes máis para realizar unha auditoría, no caso de que procedese.

En seis meses desde o peche, os socios deben aprobar as contas e, desde ese momento, disponse dun mes máis para depositalas no Rexistro Mercantil.

No caso de que teñas algunha dúbida no aspecto financeiro do teu negocio, podes preguntarnos a través do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.