Nun ERTE, pódense solicitar distintas condicións para cada empregado? Teñen que ser as mesmas para todos?

No ERTE por suspensión de contratos de traballo pode afectar a todos os traballadores (cese actividade) ou a unha parte do cadro de persoal. No ERTE por reducción de xornada poden existir reduccións maiores para uns traballadores que para outros, sempre dentro dos límites legais.

Categorías: Coñecemento.