Como se chaman as obrigacións contraídas no desenvolvemento da actividade económica e que tipo de acredores hai respecto á natureza das débedas?

As obrigacións contraídas pola empresa coñécense como Pasivo e os acredores poden ser comerciais e financeiros segundo o tipo de débeda contraída.

Se tes algunha consulta relacionada con este aspecto, podes contactar con nós a través do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.