Como logro o máximo rendemento dos apoios públicos ao meu investimento?

Sen dúbida, todo investimento require dunha planificación axeitada. Esa planificación pasa por diferentes fases que deben dar resposta ás seguientes cuestións:

-Que necesito para mellorar ou iniciar o meu proxecto? Téñoo claro? Para que o necesito? Que mellora vou conseguir?

-Que apoios públicos e privados podo atopar? Onde consigo o mellor asesoramento?

-Podo facerme cargo do investimento se carezo de apoios? Como vou financiar o meu investimento?

-Que compromisos adquiro coas axudas? Que sucede se imcumpro os compromisos?

Se necesitas asesoramento gratuíto para o teu investimento, podes solicitalo a través do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.