Como afectan os novos ERTE aos compromisos de emprego?

As empresas que a partir do 30-09-2020 se acollan aos novos ERTE previstos no RDLei 30/2020 e por tal motivo reciban exoneracións nas cotas á Seguridade Social quedarán comprometidas a unha nova cláusula de salvagarda do emprego en base á aplicación desas medidas excepcionais.

Durante csnto tempo?

Durante un novo período de seis meses en base á aplicación de tales medidas excepcionais.

E se a empresa estivera xa vinculada por unha cláusula de salvagarda do emprego vinculada a un ERTE anterior, como operaría a nova cláusula de salvagarda do emprego?

Nestes supostos, si a empresa estivese afectada xa por un compromiso de mantemento do emprego previamente adquirido en virtude dun ERTE anterior (e a que lle resultara de aplicación a disposición adicional sexta do RDLei 8/2020 o do artigo 6 do RDLei 24/2020), o inicio do novo período de seis meses se producirá cando finalizara o anterior.

Categorías: Coñecemento.