Cal é a diferenza entre gastos de aprovisionamento e de estrutura?

Os gastos de aprovisionamento refírense aos que se producen pola compra de materias primas ou mercaderías que se necesitan para realizar as vendas de produto mentres que os de estrutura refírense ao resto de gastos nos que incorre a empresa para desenvolver a explotación do negocio.

Categorías: Coñecemento.