A miña empresa só ten 10 traballadores. Necesito un organigrama?

Moitas empresas non dispoñen dun organigrama claro.

Esta ferramenta aporta claridade na organización do traballo das empresas, independentemente do seu cadro de persoal. Dispoñer dun organigrama adaptado ás empresas, así como os seus postos de traballo, funcións, tarefas, delegacións e responsabilidades ten moitas ventaxas.

Se necesitas asesoramento, sen custe, para o teu negocio neste aspecto, só tes que solicitalo a través do formulario do Igape Responde.

Categorías: Coñecemento.