Que é o posicionamento SEO e como lograr que sexa correcto?

Un dos problemas que máis dúbidas xera á hora de crear unha páxina web é o posicionamento SEO. É unha práctica esencial traballar a presenza dixital dunha empresa e lograr visibilidade en liña.

Que é o posicionamento SEO?

O posicionamento SEO (acrónimo de Search Engine Optimization, ou optimización de motores de busca) consiste nunha serie de estratexias destinadas a aumentar a cantidade e calidade das visitas a unha páxina web. Conséguese facendo que a web apareza entre os primeiros resultados ofrecidos polos buscadores, como Google, Yahoo ou Bing.

Actualmente o buscador máis utilizado do mundo e Google, obtendo un 92% de tódalas buscas mensuais, mentres que si cambiamos a dispositivos móbiles Google acada o 99% das mesmas.

Noutras palabras, consiste en facer que os usuarios de Internet atopen unha páxina web cando buscan a información que contén.

O posicionamento SEO tamén se coñece como posicionamento orgánico e, a diferenza doutras estratexias, a súa aplicación é gratuíta. É dicir, a diferenza do que ocorre en SEM (Search Engine Marketing ou mercadotecnia en buscadores), non ten que pagar aos motores de busca para que aparezan neles nunha posición destacada. Por suposto, tes que ter os coñecementos necesarios para conseguilo.

 

Como facer un bo posicionamento SEO?

Conseguir un posicionamento SEO correcto implica seguir unha serie de instrucións para garantir que os motores de busca saiban identificar que contido alberga unha páxina web. Só así poderán amosalos aos usuarios que busquen información relacionada.

Para conseguilo, será esencial demostrarlle ao motor de busca que o sitio web é relevante para os usuarios, a través da optimización de varios aspectos:

 

Xera contido con palabras clave

A estratexia de palabras clave (ou palabras clave) consiste en estudar que palabras e expresións están a usar os usuarios para buscar información sobre un tema que lle interese á empresa. Despois, trátase de xerar contido que use esas mesmas palabras, de xeito que o motor de busca as identifique e as mostre aos usuarios.

Estes contidos deben cumprir algunhas condicións para lograr un bo posicionamento en SEO, como incluír as palabras clave no título de cada contido e xerar un contido xerárquico con etiquetas de título e subtítulos.

Poñamos o seguinte exemplo: se o noso cliente potencial é alguén que está a pensar en montar unha piscina , debemos crear contido que inclúa palabras ou expresións que estean a buscar. Por exemplo “piscinas de cemento” ou “tamaños de piscinas”. Así, o motor de busca suxerirá o noso contido e o usuario acabará no noso sitio web.

 

Aumenta o tráfico

Unha páxina web aumenta no ranking dos motores de busca a medida que recibe máis tráfico, xa que entenden que está a ser relevante para os usuarios. A transferencia de tráfico desde as redes sociais ou o marketing por correo electrónico ao sitio web son dúas accións efectivas para iso.

 

Asegúrate de cumprir as especificacións técnicas

Google recorda algúns detalles esenciais para lograr un posicionamento SEO exitoso que inclúen, entre outros:

  • Crea e envía un mapa do sitio.
  • Inclúe metaetiquetas de descrición para que Google as use como un fragmento de texto destacado e poida mostralo aos usuarios na páxina de resultados de busca.
  • Crea un sitio web estruturado que guíe aos usuarios desde a páxina de inicio.
  • Use URL simples con palabras relevantes para o contido en lugar de números.
  • Deseña un sitio web sensible que se adapte á visualización desde calquera dispositivo (ordenador, tableta, teléfono intelixente …)

 

Vantaxes de facer posicionamento SEO para o seu negocio

Obter o posicionamento SEO hoxe en día é esencial para calquera empresa, xa que equivale a aparecer entre os primeiros resultados cando o usuario realiza unha busca. A alternativa significa non aparecer entre os primeiros resultados e, polo tanto, non existir para un gran número de clientes potenciais. Así, os beneficios son moitos.

Categorías: Artigos.