Os novos ERTE: todo o que debo saber

Axencias de viaxes, hoteis e taxistas son algúns dos sectores o actividades que poden acollerse aos novos ERTE, que estarán en vigor dende o 1 de outubro e ata o 31 de xaneiro. Forman parte do listado das 42 novas actividades aprobadas polo Goberno, tralo acordo alcanzado coa patronal, no Consello de Ministros de pasado 29 de setembro. O novo Real Decreto-Lei prorroga os ERTE vinculados á pandemia ata o 31 de xaneiro de 2021. É dicir, prorroga os ERTE por forza maior e os vinculados a causas técnicas, económicas, organizativas e de produción. Ademais, establece outros dous tipos de ERTE: por impedimento de actividade e por limitación de actividade.

 

ERTE POR IMPEDIMENTO DE ACTIVIDADE:

Esta modalidade está pensada para empresas e actividades de calquera sector que non poden exercer  a súa actividade, é dicir, que deben parala, debido ás medidas sanitarias adoptadas a partir do 1 de outubro de 2020 polas autoridades sanitarias españolas o estranxeiras como, por exemplo, que o lugar de traballo se atope nunha zona confinada. Para acollerse a este ERTE non é necesario que a empresa teña que pechar. En realidade, é o denominado anteriormente ERTE de rebrote.

As exoneracións á Seguridade Social se manteñen durante todo o tempo que estean en vigor as medidas restritivas e ata o próximo 31 de xaneiro e son as seguintes:

  • Para as empresas con menos de 50 traballadores en situación de alta na Seguridade Social a 29 de febreiro, a exoneración será do100 por 100.
  • Para as empresas con 50 o máis traballadores en situación de alta na Seguridade Social a 29 de febreiro, a exoneración será do 90%.

 

ERTE POR LIMITACIÓN DE ACTIVIDADE:

 Dirixido a empresas e entidades de calquera sector o actividade que teñen limitado o desenvolvemento da súa actividade en algúns dos centros de traballo como consecuencia das decisións o medidas adoptadas polas autoridades españolas.

Exoneracións:

Para as empresas con menos de 50 traballadores en situación de alta na Seguridade Social a 29 de febreiro: serán do 100% en outubro, do 90% en novembro, do 85% en decembro e do 80% en xaneiro.

Para as empresas con 50 o más traballadores, en situación de alta na Seguridade Social a 29 de febreiro, a cuantía será: outubro 90%, novembro 80%, decembro 75% e xaneiro 70%.

 

QUE PASA COS ERTES QUE XA ESTÁN VIXENTES?

Os ERTE de forza maior e de causas organizativas, económicas, técnicas e de produción (ETOP) tamén se prorrogan. Con todo, dende o 1 de outubro de 2020 solo as empresas o actividades de certos sectores terán exoneracións nas súas cuotas á Seguridade Social (a maioría vinculados ao sector servicios: turismo, comercio, ocio…).

Os descontos serán iguais para as cuotas de traballadores suspendidos como para os que estean en activo pese ao ERTE (85 % para empresas con menos de 50 empleados e do 75% para as que teñen 50 o máis traballadores). As empresas que reciban as novas exoneracións das prórrogas dos ERTE deben manter o emprego durante seis meses.

 

 

 

Categorías: Artigos.