Tiven un excedente de tesourería, como podo rendibilizalo?

No caso de que dispoñas dun excedente de tesourería, podes empregalo en mellorar as contas da empresa a través de investimentos internos, como por exemplo, cancelar pasivo ou reducir o período medio de pago a provedores a cambio dun desconto.

Se prefires investilo externamente, sempre existen opcións comúns como crear fondos de investimento, carteiras xestionadas, ou investir en bolsa.

Se tes máis dúbidas, podes consultarnos a través do formulario. 

Categorías: Coñecemento.