Que podo facer para que os meus traballadores asuman as tarefas doutros postos de traballo?  

En primeira instancia, darlle formación no nova tarefa, pero acompañando este proceso coa elaboración de estándares de traballo que recollan as actividades de forma sinxela e visuais, apoiados en vídeos curtos, de 1-2 minutos onde visualizar a tarefa.

Categorías: Coñecemento.