A un traballador en ERTE por forza maior, podo incorporalo con xornada reducida?

A empresa pode dicirlle que se reduce a xornada, é dicir, que o que antes era unha suspensión, agora se modifica a unha reducción de xornada. No ERTE por forza mair non fai falta ter acordo dos traballadores. Hai que comunicar o novo horario ao traballador e comunícalo á autoridade laboral.

Categorías: Coñecemento.