Xestión financeira en tempos de crise. Elementos clave a ter en conta

Nos momentos tan difíciles que nos tocou vivir, temos ademais que afrontar desde un punto de vista empresarial os retos e dificultades propias dunha crise sen precedentes. Os ingredientes de partida non son coñecidos, e polo que vemos, os efectos, ademais de imprevisibles son complicados de xestionar. Nesta situación, gustaríanos propoñer unha batería de medidas, a modo de recomendacións, que poderían axudarche na xestión desta tormenta nos seguintes anos.

Así, temos que saber en que situación está a miña empresa agora. Se teño carteira estable, se os proxectos dos meus clientes caen ou se dilatan no tempo e se teño liquidez mínima para funcionar. Outro aspecto importante a analizar é o meu endebedamento actual e a capacidade para acudir a financiamento para continuar co meu negocio. Nestas reflexións é necesario ter moi presente a viabilidade real da empresa, dado que se esta non existe, todo o demais ten un enfoque moi distinto: o de minimizar riscos. Con todo, se hai viabilidade, precisa unha análise e normalmente unha serie de medidas combinadas para afrontar o camiño. O primeiro punto de estudo é a definición das necesidades operativas de fondos. É dicir, canto diñeiro se necesita, a día de hoxe, cada mes, para afrontar os meus compromisos de pago. Neste cálculo, considerarase tamén a xeración actual e futura de liquidez, vía actividade de tráfico. Este cálculo inicial daranos unha visión da gravidade do problema e das alternativas de solución que necesitamos. Permitiranos saber se un posible déficit é conxuntural ou estrutural.

Entre as accións específicas para mellorar a liquidez, caben mencionar:

  • Mellorar a xestión de stock da empresa:

– Diminuír os días de almacenamento das materias primas.

– Diminuír os días do ciclo de produción.

– Diminuír as existencias de produtos acabados.

– Negociar cos provedores prazos de pago máis longos.

  • Converter a débeda de curto a longo prazo.
  • Vender activo non corrente con subactividade
  • Levar gastos fixos a variables. Control de tesourería, mediante un plan de tesourería cunha xestión case diaria, onde analicemos a cobertura de riscos a curto prazo, minimicemos gastos financeiros, e tomemos decisións de forma preventiva.

Así mesmo corresponde analizar que produtos financeiros poden axudarnos a mellorar a nosa liquidez operativa. En ocasións, produtos como factoring, confirming e desconto de contratos dannos esa axuda final para afrontar mes a mes os desfasamentos de tesourería. Ademais, moitos deses produtos non consomen CIRBE e polo tanto, non penalizan a capacidade futura de endebedamento bancario.

Igualmente, pódese explorar o financiamento, especialmente de carácter comercial, das empresas chamadas FINTECH, que poden dar respostas áxiles a peticións de financiamento con operacións comerciais.

Outros aspectos que supoñen unha liña de mellora son as medidas dirixidas á eficiencia do negocio. Aproveitando a situación e a nova mentalidade, a redución de desprazamentos, incluso a xestión do teletraballo é unha base interesante para optimizar custos.

Así mesmo, as axudas dispoñibles, non só de financiamento con garantía pública, senón aquelas que apuntan a mellora de procesos, por exemplo mediante a dixitalización, son ferramentas moi útiles para afrontar cambios que redunden en mellor conta de resultados e, sobre todo, mellor liquidez.

Categorías: Artigos.