Fidelización do cliente: vantaxes da personalización dos meus produtos

Dentro da estratexia comercial, ademais de conseguir potenciais clientes, e ter un índice de conversión alto, tamén é máxima a preocupación pola fidelización dos clientes. Este punto é diferenzador á hora de que o consumidor repita e tome a nosa empresa como referencia ou busque os nosos servizos ou produtos na competencia.

Nun mundo cada vez mais dixital, esta competencia é cada vez mais grande, e o mesmo tempo o mercado satúrase de servizos e produtos moi similares. Chegados a este punto, moitos consumidores, procuran sentirse diferentes, e obter artigos máis exclusivos e diferenciadores, escapando dos estándares de produción industrial.

A nosa empresa pode ofrecer un produto ou servizo diferente, ou ofrecer o mesmo produto mellorando a súa presentación e facendo sentir ó usuario que é diferente ós demais aínda sendo o mesmo produto.

Unha das estratexias de negocio en alza para alcanzar esa diferenciación dos competidores, é a oferta de personalización de produtos e servizos, especialmente nos mercados dixitais.

 

Como funciona?

Aínda ofrecendo un mesmo produto, facemos ós consumidores partícipes no proceso de creación, fortalecendo o vínculo coa empresa e a marca, e dándolle máis valor ó produto ou servizo mercado. Desta forma, o cliente sinte o produto máis seu e exclusivo, e definimos ofertas mais adaptadas ós gustos ou necesidades que poida ter.

Este tipo de estratexia, é moi empregada en sectores destinado a ofrecer servizos e experiencias personalizadas, pero tamén é cada vez mais incipiente na venda produtos. As grandes empresas apostaron xa hai anos por este modelo. Exemplos moi claros son empresas como Nike, que oferta a través da súa páxina web un servizo de personalización de zapatillas deportivas facéndoas únicas, Zara que lanzou as súas camisas e bolsos coas iniciais a un coste moi baixo, ou incluso empresas tecnolóxicas como Apple, nas que podes gravar no teu dispositivo móbil unha mensaxe personalizada.

A tendencia é que as pemes tamén incorporen este tipo de servizos, facendo que o usuario sexa o que participe non so na elección, se non na creación dun produto que o defina e co que se identifique, e como consecuencia aumentar a satisfacción do cliente por partida dobre: durante a compra e na recepción do seu pedido, creando un vínculo directo entre comprador e marca.

Ademais do anterior, ó ser produtos moi persoais, é habitual o aumento do número de vendas adaptados a cada usuario.

 

Que debo ter en conta para ofrecer produtos personalizados?

  • Capacidade de produción: debemos ser realistas coa capacidade de xestión, creación e prazos de entrega dos produtos que personalicemos.
  • Identificar os gustos e preferencias dos clientes: ter claro que o que ofertemos sexa de interese para o noso target.
  • Desenvolvemento sostible: ter capacidade para poder crear tantos produtos como gustos ou preferencias teña o usuario. Neste punto en ocasións pasamos dunha produción masiva a un traballo mais artesanal pero revalorizado e exclusivo.
  • Dixitalización: de cada a que o cliente poida visualizar o produto durante o deseño e antes do seu pedido, faise necesario que dispoñamos de ferramentas dixitais que cubran este proceso.
  • Provedores: ó ter que dar un servizo mais persoal, debemos ter moi en conta o stock cos nosos provedores e establecer novos acordos comerciais que aseguren a produción e entregas dos pedidos.
  • Aumento dos prezos: é inevitable que nos deseños os costes aumenten, tanto na obtención da materia prima como na produción, pero aínda así, se o target é o adecuado non será problema, xa que o consumidor está disposto a pagar máis se o produto cumpre as súas expectativas e o valora como exclusivo.

Queres saber como fidelizar os teus clientes ou mellorar a túa estratexia comercial? Se tes dúbidas, e precisas axuda, podes solicitar asesoramento, sen custe, a través do formulario do Igape Responde.

Categorías: Artigos.