Despedimento colectivo tras un ERTE, é posible? como actuar?

Son moitas as empresas e autónomos que ao longo do 2020 solicitaron un ERTE e, se a situación non mellora, en moitos casos veranse obrigados a presentar un despedimento colectivo. Pero, ata que punto pode unha empresa extinguir os contratos de traballo e tramitar un despedimento colectivo antes da finalización dun ERTE?

  • ASPECTOS A TER EN CONTA

Polo xeral, non se poden efectuar despedimentos ata que finalice a vixencia do ERTE. Se a pesar de todo realízanse, as consecuencias poden ser:

1– A declaración dos despedimentos nulos.

2– A readmisión dos traballadores ao posto de traballo

3 -O pago dos salarios de tramitación.

  • PÓDESE DESPEDIR SE…

Hai determinadas excepcións nas que é posible despedir se se cumpren unha serie de requisitos:

-A empresa debe acreditar a concorrencia dunha causa distinta, excepcional e sobrevinda da invocada e tida en conta no ERTE. Por exemplo, o ERTE solicitouse por forza maior e agora a empresa expón causas económicas ou organizativas que poden ser variadas: ter unha tecnoloxía obsoleta, a marcha dun cliente o provedor moi relevante, perdas elevadas…

-Sendo a mesma causa alegada no ERTE, a empresa debe acreditar que se produciu un cambio substancial e relevante. Por exemplo, se alegou na solicitude do ERTE perdas dun 10 %, agora debería de demostrar que estas son moi superiores o que fai necesario reducir o persoal.

-En ambos os casos é moi importante que se revisen os pactos realizados cos representantes dos traballadores na negociación do ERTE, posto que en moitos deles pactouse o compromiso de non despedir durante un período determinado.

En todo caso, se estás pensando en tomar unha decisión relacionada con despedimentos, consulte a profesionais través de Igape Responde.

 

 

 

Categorías: Artigos.