Cinco claves para combater os efectos da covid-19 na saúde mental dos meus traballadores

O coronavirus deixa a súa pegada na saúde mental dos traballadores. O 42% afirma ter ansiedade, a 84% alteración do sono, a 67% dor de cabeza e a 42% sensación de afogo sen facer ningún tipo de esforzo físico. Os datos corresponden ao I Estudo global sobre o impacto psicolóxico da covid-19 na saúde dos traballadores realizado por Affor, consultora en psicoloxía social, e cuxos resultados se fixeron públicos hai unhas semanas. As conclusións son demoledoras.

A desmotivación, o illamento social e até a irrupción, ás veces desmesurada, do teletraballo nas nosas vidas, transformou o mundo laboral. Xa nada, ou case nada, é o mesmo que hai oito meses.

Pero, realmente é posible facer algo para que a pandemia non nos pase unha factura tan elevada a nivel mental? Como poden as empresas axudar aos seus persoais a superar, ou polo menos, mitigar esta situación que indubidablemente afecta o seu estado anímico e, polo tanto, ao seu rendemento no traballo?

O papel da directiva e dos responsables de cada departamento é crucial e resúmese nunha palabra: motivar.

Manter a motivación é un paso imprescindible para manter a produtividade, iso é indubidable, e desde aquí querémosche dar unha serie de consellos nos que coinciden os expertos:

Dialogar máis: a comunicación cos empregados faise máis necesaria que nunca. A pandemia cambiouno todo e ao illamento social, en demasiadas ocasións únese un illamento físico no traballo -provocado polos propios protocolos de saúde e seguridade no traballo- que non deben estenderse a unha falta de comunicación. Senón todo o contrario.

Ofrecer solucións flexibles:  sempre que sexa posible, é recomendable establecer criterios e normas que se adapten a esta nova realidade, por exemplo, cunha maior flexibilidade horaria.

Menos conectividade: o uso de plataformas dixitais como Zoom ou Teams substitúen en moitos casos ás tradicionais reunións presenciais. O recurso das novas tecnoloxías é un avance pero se o uso convértese en abuso as consecuencias poden ser moi negativas. Perda de atención e a imposibilidade de non desconectar danan a saúde mental e baixa o rendemento. É recomendable medir tempos e horarios e non traspasar os límites marcados.

Resiliencia: é a capacidade do ser humano de superar con éxito situacións adversas. Nunha crise sanitaria, económica, social e emocional como a que sufrimos pola pandemia, é máis necesaria que nunca. Para axudar a reforzar a capacidade de resiliencia do persoal é aconsellable apoiarse nalgúns dos mandamentos da intelixencia emocional como a comunicación, establecer vínculos cos traballadores e saber escoitar.

Empatizar: a empresa debe ser proactiva neste campo, é dicir, ten que expresar aos traballadores que todos forman parte do mesmo barco. Involucrar para lograr unha maior motivación e conseguir actitudes positivas a pesar dun panorama obxectivamente negativo. É importante que a empresa faga partícipes aos seus traballadores no proxecto. A colectividade fronte á individualidade.

 

 

Categorías: Artigos.