Cambios na reforma da lei concursal, como afectan aos procesos de reestruturación empresarial?

Unha das novidades da reforma concursal é a reestruturacións empresariais, unha área controvertida pero decisiva á hora de permitir a continuidade das empresas que mostren indicios de supervivencia logo de acometer o citado proceso de reestruturación.

Prevese que este procedemento goce de certo protragonismo pola avalancha de concursos que se espera que se produzan, tras finalizar as moratorias en canto ás declaracións concursais e a referida á maior parte dos préstamos ICO, o que supón comezar o reembolso do importe principal do capital, inasumible para moitas empresas.

Hai diferentes aspectos que van caracterizar o funcionamento dos procesos concursais, segundo a nova Lei 16/2022 de reforma do Texto Refundido da Lei Concursal, aprobada o 5 de setembro, coa que se pretende dar axilidade aos mesmos e máis alternativas, no caso de que sexa necesario liquidar a empresa.

A Suspensión de execucións mediante a comunicación do inicio do procedemento de reestruturación confírelle ao debedor a posibilidade de paralizar a suspensión temporal de posibles execucións singulares, xudiciais ou extraxudiciais, respecto aos bens necesarios para o desenvolvemento do Negocio; e así continuar coa súa actividade empresarial, facilitando as negociacións respecto a devandito plan de reestruturación.

Estre proxecto de lei correspondente á reforma concursal opta por unha definición moi ampla do concepto referido a plans de reestruturación e inclúe medidas de reestruturación que poderían chegar a afectar tanto o pasivo como ao activo da empresa.

A Lei tamén establece unhas Garantías en canto á concorrencia de tres elementos fundamentais: a correcta configuración das clases de acredores afectados polo plan de reestruturación, alcanzar unha maioría cualificada favorable e, por último, o respecto a un valor económico mínimo cando haxa acredores ou clases de acredores disidentes.

De feito, introdúcense estes plans de reestruturación como un instrumento preconcursal dirixido a evitar a insolvencia das empresas e así superar a situación de dificultade, a través dunha actuación decidida sobre as desaxustadas estruturas financeiras das empresas, tratando, en todo momento, eliminar o estigma asociado a estes procesos reestrcuturacion financeira.

O papel da autoridade xudicial redúcese, neste tipo de procesos, a dous estados diferentes, a comunicación respecto a apertura de negociacións cos acredores e a confirmación ou homologación do plan de reestruturación entre as partes. Este proceso pretende facilitar aos debedores que se atopen ante unha posible situación de insolvencia que, á súa vez, non poida ser suxeito dunha declaración concursal, poder resolver o desequibilibrio financeiro que haxa nos seus Balances e continuar coa súa actividade económica.

Se tes dúbidas ao respecto, tes á túa disposición o asesoramento gratuíto e en liña do Igape Responde. Só tes que cubrir o formulario da web e poñemos á túa disposición unha persoa experta.

Categorías: Artigos.