Cales son as claves para ser un gran líder en tempos da covid-19?

Un líder nace, pero tamén se fai, porque ademais de calidades innatas, outras pódensen adquirir con adestramento. Pero que debe ter un bo líder para estimular equipos e facer crecer unha empresa?

Proporcionámosche algunhas claves:

  • Saber: Coñecementos teórico-prácticos.
  • Saber facer: Habilidades e destrezas para poñer en práctica eses coñecementos e a capacidade de resolver con autonomía.
  • Saber ser: Autoliderazgo, autocoñecemento, proactividade e autoestima.
  • Querer facer: Motivación para levar adiante o traballo e o equipo.

Aínda que poida soar contraditorio, o líder desenvolve o seu liderado desde a vulnerabilidade e o cambio continuo. Desta forma, toma conciencia da necesidade constante de aprender, desaprender e reaprender novas competencias e isto toma moito valor para o líder do século XXI que ha de vivir nun cambio continuo.

Nestes momentos de pandemia, ser líder, máis que unha posición de poder e privilexio, entraña cinco grandes responsabilidades:

-Liderar o cambio e transformar as organizacións.

-Influir e inspirar ao equipo cara a unha visión e obxetivo común.

-Dominio de si mesmo, que implica autoliderado, autocoñecemento e autoaceptación.

Por exemplo: un líder ten que ser un referente. Recoñecemento e valoración ao equipo que lidera.

A sociedade e as empresas están a cambiar e as organizacións precisan máis que nunca de bos líderes, dun liderado motivador e inclusivo para crear empresas cohesionadas.

Porque hoxe, cando moitas empresas están en momentos de cambio e incerteza, os equipos necesitan da figura dun bo líder, de alguén que lles motive, lles axude a tomar decisións e orientarlles cara a onde vai a empresa.

E aínda que a covid-19 nos golpeou a todos, agora toca sobrepoñerse. É o momento de analizar onde estamos e cara a onde queremos ir, de analizar os riscos que nos atopamos escoitando ao equipo e aos clientes e así, xuntos, establecer metas comúns e un plan de acción detallado e aliñado garantindo o compromiso do equipo e orientado a resultados.

Para adaptar as necesidades á contorna corporativa hai tres factores esenciais:

  • Transmitir a colaboradores educación e respecto e recoñecela e potenciarlles o seu talento.
  • Demostrarlles que nos importan, que contamos con eles e que a súa opinión é tida en conta
  • Axudarlles a comprender o sentido do seu posto de traballo.

Necesítase crear empresas nas que se xeren espazos nos que os traballadores queiran estar e poidan ser, traballar unha mirada colaborativa para poder tecer redes de sabedoría colectiva, boa comunicación e creatividade na proposta de solución.

Nun momento no que os cambios son máis rápidos que nunca, as organizacións precisan características de colaboración, empatía, sensibilidade e consenso. É importante investir tempo en motivar e inspirar ao teu equipo porque un equipo motivado traballa a gusto e rende por encima da media. Desta forma, conséguense resultados e podes atraer e reter o mellor talento.

 

As bases do liderado

Pero como conseguilo? pois creando contornas laborais motivantes e optimistas e promovendo unha cultura colaborativa entre os diferentes equipos e departamentos.

Un dos principais propósitos dun gran líder debe ser potenciar o crecemento persoal e profesional das persoas que forman o seu equipo. Un líder inspirador sabe xestionar o talento colectivo como base do crecemento e a transformación da organización, xerar espírito de equipo e crear espazos nos que compartir experiencias e coñecementos. En resumo, un bo líder en tempos de covid está aberto as novas ideas, potencia a innovación e o pensamento creativo e busca novas oportunidades de negocio.

Necesitas asesoramento, sen custe, neste aspecto? só tes que solicitalo a través do formulario do Igape Responde.

 

 

Categorías: Artigos.