A loxística no eCommerce, factor clave na imaxe da nosa marca

En 2020 vimos como case tódalas empresas pasaban por un proceso de redefinición de negocio no que avanzaban, as veces sen alternativas, cara o mundo dixital e a venda en liña. Nese punto, a pregunta máis repetida foi: como xestiono as miñas vendas en liña?

A loxística é unha das pezas descoñecida para moitas empresas que comezan a traballar na economía dixital. A conexión cos clientes e as vías de chegada do noso produto teñen cada vez máis peso fronte a localización do propio establecemento. A nivel empresarial debemos ter en conta os custos, a situación do almacén ou punto de saída do produto, o stock, os prazos de preparación dos pedidos e a nosa capacidade para xestionalos.

Pero ademais, é vital considerar a loxística como estratexia, sobre todo dentro da experiencia do cliente: pode ser que marque o peche dunha compra, ou incluso despois dos esforzos por conseguir novos clientes e pedidos, atoparnos con malas valoracións pola entrega do produto que repercutan na imaxe da nosa marca.

 

Que factores valoran os clientes na miña loxística?

Son moitos os factores a analizar asociados ó cliente, polo que formará parte do noso plan de marketing identificar as necesidades e demandas dos futuros usuarios ou compradores, pero podemos sobresaír:

  1. Inmediatez: son importantes as entregas rápidas, pero máis aínda que quede reflectido o día e franxa horaria concreta, e que se cumpra.
  2. Información: é interesante incluír un módulo de tracking que amose ós clientes de forma actualizada o estado do seu pedido, facendo a espera unha experiencia mais agradable e incluso influír nunha compra futura.
  3. Custo: se é de balde, mellor, aínda que non sempre é a opción posible. Por iso é importante estudar a partir de que importe podemos asumir o custo, xa que pode facer non só que teñamos mais pedidos, se non que o volume e os importes dos mesmos tamén sexan superiores.
  4. Seguridade no proceso de compra, pero tamén no envío: dependendo do noso produto, pode ser vital ter contratado un seguro de transporte. Os usuarios, segundo que produto merquen, precisan ter a confianza de que o seu pedido chega en prazo e boas condicións.
  5. Comodidade e conveniencia: debemos ter en conta tódalas necesidades dos clientes segundo o seu perfil. Podemos atoparnos con usuarios que queren o produto no domicilio ou no seu negocio, un día e hora determinado, pero tamén outros cos que funcionen mellor os puntos de recollida nos que, ademais de ter un custo máis reducido, o usuario pode recoller o pedido no horario que mellor se adapte ó seu ritmo de vida.
  6. Transparencia nas condicións do envío: ata un 70% dos usuarios revisan a política de envío e devolucións. É importante que quede claramente reflectida no proceso de compra, xa que tamén pode incidir directamente no número de vendas.
  7. Entrega: neste punto o empaquetado dos nosos pedidos poden pasar de ser simplemente un “paquete” a ser toda unha experiencia. Os unboxing están en alza, e os detalles marcan a diferenza e as primeiras impresións da nosa marca e produto nos usuarios. Un bo packaging ou incluír mostras ou agasallos, pode incluso ser un reclamo e publicidade “gratuíta” do noso produto.
  8. Valores: Ademais dos anteriores factores, debemos ter en conta calquera peculiaridade do noso target e a nosa marca. Se o noso cliente ou produto é recoñecido ou asociado a unha característica, a loxística debe ir acorde con eses valores da marca. Por exemplo, se a nosa imaxe vai asociada ó ecolóxico, non é menos importante ter en conta que a cadea loxística dos nosos envíos sexa nesa mesma liña. Se o noso target está concienciado cos efectos do seu consumo, terá moi en conta se os nosos envíos sexan respectuosos co medio ambiente e deberemos facer uso dunha Loxística Verde, tendo en conta tanto os materiais empregados na embalaxe case tanto como no propio envase do produto.

E por último e non menos importante, ó igual que nos procesos de venda tradicionais, é fundamental establecer engrenaxes de acción para atender e resolver posibles incidencias, e ter unha boa canle de atención ó usuario que o acompañe ate a súa resolución, así como poder analizar a satisfacción do usuario unha vez finalizada compra.

A correcta xestión de todo o proceso de loxística, non só será clave de cara á fidelización dos nosos clientes, se non que se traducirá nunha forte ferramenta de marketing.

Se tes dúbidas sobre a xestión da loxística na túa empresa, a definición do teu target ou as condicións de pago e as plataformas e-commerce, queres coñecer as vantaxes da súa implantación no teu negocio, e precisas asesoramento, podes solicitalo, sen custe, a través do formulario do Igape Responde.

Categorías: Artigos.