En Galicia contigo,
seguimos adiante

 

A emerxencia sanitaria provocada pola covid-19 creou un novo escenario para empresas e persoas autónomas no que xurdiron novas necesidades e acentuaronse outras. Neste contexto, Igape ten un obxectivo “que autónomos, comercios e pemes sigan funcionando”.

Igape Responde é o programa de resposta inmediata da Xunta para apoiar, asesorar, acompañar e formar a autónomos, comercios e empresas afectados pola situación da covid-19.

É UN PROGRAMA DE

  • Resposta rápida
  • Atención personalizada
  • Consecución de resultados
  • Fomento da aprendizaxe

Poden participar as pequenas e medianas empresas (Pemes), incluíndo as persoas autónomas e emprendedoras, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, leven a cabo actividade empresarial.

En calquera caso, deberán ter radicado algún centro de traballo en Galicia.

A resposta da Xunta de Galicia articúlase en 3 liñas

Para apoiar empresas, persoas autónomas e emprendedoras

CONSULTA RÁPIDA

Soporte experto

Atención a consultas rápidas sobre dúbidas da xestión nas empresas.

  • Ata 3 h. cun experto temático.

GRATUÍTO

ASESORAMENTO EN LIÑA

Medidas de acción inmediata

Información e formación nos ámbitos de financiamento, negocio, operacións e persoas.

  • 2 h diarias durante 2 semanas e 4 semanas de seguimento cun consultor especializado (1 h/semana)

GRATUÍTO

NOVO RE-ACCIONA

Apoio estratéxico

Servizos de mellora competitiva nos eixos de estratexia, profesionalización, dixitalización e innovación.

  • De 3 a 5 meses de duración

COFINANCIADO

Como se solicita?

Teléfono / correo electrónico ou formulario en liña

Un experto temático porase en contacto contigo para resolver a túa consulta

Formulario en liña

Un consultor acompáñate na implementación da medida elexida

Oficina virtual do Igape

Un axente colaborador executa o servizo de mellora competitiva