Con que softwares podo administrar e xestionar a relación cos clientes? CRM

Para sobrevivir nesta contorna provocada pola covid-19 existen todo tipo de solucións tecnolóxicas que poden axudar á empresa a mellorar a súa competitividade, a reducir os seus custos e a mellorar a calidade dos seus servizos. Unha desas solucións tecnolóxicas son os CRMs.

O termo CRM refírese a “Customer Relationship Management”, que significa xestión da relación co cliente. Son solucións orientadas normalmente a xestionar tres áreas básicas da empresa: a xestión comercial, o márketing e o servizo postventa ou de atención ao cliente.

As principais vantaxes destes sistemas son:

 • Automatización de procesos da empresa.
 • Xestión de datos.
 • Personalización de servizos.
 • Aumento da produtividade.
 • Experiencia positiva do cliente.
 • Aumentar vendas.
 • Reducir custos.

Grazas á implantación dun CRM a empresa poderá lograr:

 • Mellorar a satisfacción do cliente. Os clientes satisfeitos son clientes fidelizados e converteríanse en prescritores da nosa marca. A efectos de publicidade pode ter un valor incalculable. Facer da satisfacción do cliente o obxectivo principal dunha campaña de CRM é a mellor forma de incrementar os resultados.
 • Mellorar a eficiencia da empresa. Unha ferramenta de CRM pode axudar a eliminar as redundancias nos procesos. Tamén facilita a segmentación dos clientes, polo que as campañas poderán estar mellor dirixidas.
 • Ampliar a base de clientes. Un CRM non soamente axuda a xestionar os clientes existentes, tamén permite identificar e entrar en contacto con clientes potenciais que buscan uns determinados produtos ou servizos.
 • Mellorar a efectividade do persoal comercial e soporte técnico. Un dos obxectivos do CRM debe ser mellorar o desempeño dos traballadores e traballadoras da empresa. Os datos que se recompilen poden servir para avaliar ao persoal, coñecer fortalezas e debilidades e a partir destes datos facer plans de formación.

Hai que pensar no CRM como unha ferramenta que permite administrar a información dos clientes actuais e clientes potenciais. Será información compartida por toda a empresa, que permitirá ao equipo de vendas coñecer ao cliente e ao mercado, co que se construirá unha mellor relación co cliente actual e permitirá acceder máis eficazmente ao novo cliente. Todo iso desembocará en máis ingresos e rendibilidade para a empresa e en máis beneficios e satisfacción para os clientes actuais, converténdoos en clientes fieis.

O CRM non só debe entenderse coma un software, é unha estratexia, unha cultura, que si precisa unha ferramenta informática de apoio, e que se integrará co resto de sistemas de información da empresa, e ademais estará involucrada toda a organización.

Un proceso de implementación dun CRM debería pasar polas seguintes fases:

 1. Análise e mapeo do negocio. Trataríase de identificar nesta fase as necesidades reais da empresa.
 2. Definición dos obxectivos que se prentenden alcanzar coa implementación.
 3. Presentación da estratexia ao equipo: para definir participantes e responsbilidades.
 4. Elección do tipo de CRM que será implementado. Teríamos 2 tipos de CRM: CRM na Nube e CRM Local (ou CRM On-Premise). Ambos tipos teñen os seus pros e contras.
 5. Mapeo de procesos. Esta etapa axudará a entender o papel do CRM en cada proceso.
 6. Implementación da ferramenta de CRM elixida.
 7. Presentación da nova cultura empresarial e formación do equipo.
 8. Mantemento e monitorización da ferramenta.

Algúns exemplos de software existentes no mercado (entre centos de opcións existentes) serían: Salesforce, Zoho, Microsoft Dynamics 365, Hubspot, SAP, Oracle, Sage, SugarCRM, Maximizer, SumaCRM, Bitrix24, VenzoCRM, Dolibarr.

Se necesitas asesoramento, sen custe, para o teu negocio neste aspecto, só tes que solicitalo a través do formulario do Igape Responde.

 

Categorías: Artigos.