Tiven experiencias na implantación de 5S, pero non conseguín mantelas no tempo. En que fallo?

5S é un estándar e, como tódolos estándares, o máis importante é a auditoría continua aa que o estándar se converte nun hábito natural e se executa só.

Adoitamos dicir que sen exame non estudamos, e o papel da auditoría é o que fai que se manteñan e melloren no tempo, posto que non hai que esquecer que a auditoría busca coñecer porque non se mantén e mellora o que se ten.

Tes máis dúbidas ao respecto? Solicita o teu asesoramento, sen custe, a través do formulario do Igape Responde.

Categorías: Coñecemento.