Teño un becario facendo prácticas na empresa, pode facer teletraballo?

Primeiro de todo debemos diferenciar se se trata dun contrato laboral en prácticas o prácticas complementarias aos estudos.

Neste segundo caso, as prácticas son un complemento á formación do traballador, e non teñen a consideración de contrato laboral.

Se as tarefas que desenvolve serven para complementar os estudos, dita formación será válida. Hai que ter en conta que sempre debe priorizarse o complemento á formación fronte as necesidades da empresa.

Ante a posibilidade de que o becario faga prácticas en teletraballo, recorde que este ten que ter un titor que esté pendente das suas tarefas (coordine, revise, corrixa,…)

É importante que deixe constancia de dita situación mediante un envío de correos electrónicos onde quede constancia destes feitos.

Categorías: Coñecemento.