Teño a obriga de ter un protocolo de prevención de acoso na miña empresa?

Se tes persoas traballadoras, a resposta é si. Todas as empresas, con empregados e empregadas, independentemente do seu número, están obrigadas por lei a dispoñer dun protocolo de prevención do acoso por razón de sexo.

 

Categorías: Coñecemento.