Se cotizo máis do que ingreso, devólvenme a diferenza?

Si, pero tamén ao contrario.

Co novo sistema de cotización, ao final de cada ano realizarase unha regularización para confirmar se, efectivamente, a persoa cotizou en función dos seus rendementos netos. Se pagou de máis, a Seguridade Social reintegrarlle o devandito importe, se pagou de menos, vaillo reclamar.

As persoas autónomas teñen dous meses para devolver o importe das cotas non pagas en función dos seus ingresos e a Administración catro para reintegrar o que ingresasen de máis, é dicir, para devolver o que o autónomo  ‘sobrecotice’.

Se tes máis dúbidas ao respecto, podes contactar con nós a través do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.