Que son as axudas de minimis?

Son un tipo de axudas  ás cales a Unión Europea establece límites para as empresas. Unha mesma empresa non pode recibir máis de 200.000 euros en tres exercicios fiscais destas axudas; se a empresa pertence ao sector do transporte este límite máximo está en 100.000 euros; se a empresa opera no sector da pesca e a acuicultura o límite sitúase nos 30.000 euros e para o sector agrícola o importe máximo está en 20.000€.

Se tes máis dúbidas ao respecto, podes consultarnos a través do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.