Que se considera custo e gasto nunha empresa?

Custo é o consumo incorrido para producir o ben ou prestar o servizo obxecto da actividade da empresa.

Gasto inclúe o resto dos consumos necesarios para a empresa pero que non son imputables á produción.

Xeneralizando, pódese dicir que a diferenza entre custo e gasto é o grao de relación coa produción ou a comercialización dos produtos que vende ou servizos que presta a empresa.

Categorías: Coñecemento.