Que lei regula as garantías pola prestación de servizos entre empresas?

Cando ofrecemos un servizo a outra empresa, o primeiro paso é instrumentalizalo nun contrato. Este documento vai recoller as garantías de cumprimento.

Hai que destacar que existe liberdade sempre e cando non se recollan ilegalidades, polo tanto, seremos as partes dese contrato as que establezamos as responsabilidades.

Se tes máis dúbidas sobre lexislación, podes ver o webinario Cumprimento normativo na peme. Aspectos legais a ter en conta.

Tamén podes facernos a túa consulta a través do formulario do Igape Responde. 

 

 

Categorías: Coñecemento.