Que ferramenta dixital fai máis eficaces os procesos empresariais?

Hai varias ferramentas dixitais que poden axudar a facer máis eficaces os procesos empresariais.
Algunhas das máis comúns inclúen:
Sistemas de xestión de procesos de negocio (BPM): Estas ferramentas axudan a automatizar e optimizar os procesos de negocio mediante a creación de fluxos de traballo dixitais e a eliminación de tarefas manuais.
Sistemas de xestión de relacións cos clientes (CRM): Estas ferramentas axudan ás empresas para administrar as súas interaccións cos clientes e a mellorar a experiencia do cliente.
Sistemas de xestión de inventario: Estas ferramentas axudan ás empresas para controlar os seus inventarios e a optimizar os seus procesos de compra e venda.
Se queres afondar nalgunha delas, podes recibir asesoramento gratuíto a través do Igape Responde.  
Categorías: Coñecemento.