Que empresas deben dispoñer do rexistro salarial?

Os autónomos e pemes con traballadores deben dispoñer dun rexistro salarial onde se especifiquen promedio e mediana dos seguintes datos desgregados por sexos:

  • Salario total anual e brecha de xénero deste concepto.
  • Salario base anual e brecha de xénero deste concepto.
  • Complementos salariais anuais e brecha de xénero deste concepto.
  • Percepcións extrasalariaais e brecha de xénero deste concepto.
  • Percepcións anuais por horas extraordinarias e por horas complementarias e brecha de xénero deste concepto.

No caso das empresas con máis de 50 traballadores, se existe unha diferenza dun 25% ou máis entre os salarios de homes e mulleres, debe incluírse no rexistro salarial unha xustificación de que esa diferenza non estea relacionada co sexo do persoal.

No seguinte enlace atoparás unha ferramenta para poder elaborar o teu rexistro retibutivo.

Categorías: Coñecemento.