Que é Microsoft Teams?

Microsoft Teams é unha plataforma de chat e colaboración na que os membros do equipo poden acceder a todas as conversacións, reunións, arquivos e notas nun só lugar. Este é un servizo imperecedoiro que evoluciona e está en desenvolvemento continuo.

Categorías: Coñecemento.