Que é e como pode o Design Thinking axudarme a adaptar os produtos as necesidades dos clientes?

En poucas palabras, que é o Design Thinking?
É unha metodoloxía de traballo que ten como obxectivo atopar solucións aos problemas dos clientes. Para iso, céntrase en coñecelos en profundidade. Con todo, non sempre o que o cliente busca é o que realmente necesita para solucionar o seu problema. Por este motivo, a metodoloxía Design Thinking pretende identificar as necesidades para ofrecerlles aos clientes soluciones útiles.
1. En que principios se basea o Desgin Thinking?
O desegin thinking baséase nos seguintes principios:
1) Empatía: unha observación profunda das necesidades dos usuarios, 2) Imaxinación: procura de solucións que sexan desexables para os usuarios e posibles de ofrecer pola nosa empresa, 3) Experimentación: Visualización das posibles alternativas da solución mediante a súa prototipado, 4) Aprendizaxe iterativa: Aprendizaxe, mediante test cos nosos “ early adopters” (aqueles primeiros clientes que adoptan un produto determinado e non lles importa se o teu produto é perfecto, mesmo están dispostos a escribir acerca do teu produto para darche ideas de como melloralo) da mellor solución, repetindo o proceso de observar, crear, prototipar cantas veces sexa necesario.
2. Ten algunha relación o Design Thinkig coas denominadas “Metodoloxías áxiles?
As metodoloxías áxiles que naceron do mundo do software ( SCRUM, etc.) teñen varias similitudes co Design Thinking como: 1) a experimentación a través do prototipado, o ensaio-erro, e os ciclos curtos de iteración, 2) “ Release earl” é unha máxima das metodoloxías áxiles, e isto aproxímase ao concepto de « dirty, cheap and fast prototyping» que postula o Design Thinking, 3) As persoas por encima dos procesos e as ferramentas, 4) Evitar a excesiva planificación desde o escritorio, e máis “ get out the building”, 5) Acento na proximidade e aprendizaxe continuado na colaboración cliente/usuario.
3. Pódese aplicar o Desgin Thinking sen ter coñecementos en deseño?
Non é necesario ser deseñador nin ter coñecementos en deseño para poder aplicar esta metodoloxía, porque no que se centra é máis nunha “mirada antropolóxica” (coñecer a historia dos nosos clientes e usuarios) que en saber “deseñar” nos termos que se coñece historicamente o deseño. Don Dorman (autor de The Design of Everyday Things) explica que un deseñador, non é só aquel que pinta e ilustra moi ben, os deseñadores son os que expoñen as solucións desde un punto de vista distinto.
4. É necesario ter algún tipo de habilidade en especial para poñer en práctica o Design Thinking?
Non é necesario ter unha habilidade previa para utilizar esta metodoloxía, máis aló de ter unha mente aberta e libre de xuízos que nos permita chegar a solucións que a priori non seriamos capaces de imaxinar. Tim Brown, CEO e presidente de IDEO, ao que se lle atribúe xunto a David Kelley (creador do primeiro rato para Apple e cofundador de IDEO) a orixe da metodoloxía Design Thinking, enumera as seguintes características que contribúen a ter un bo perfil de “ Design Thinker”: empatía, pensamento integrador, optimismo, capacidade para experimentar e traballo colaborativo.
5. Pódese aplicar a metodoloxía Design Thinking á innovación na xestión?
O Design Thinking é unha metodoloxía que nos permite innovar en calquera campo e por suposto tamén na xestión. O Design Thinking axúdanos no deseño de intagibles como o “ Service Design” (deseño de servizos), o “Social Design” (deseño de solucións para proxectos sociais), e o “redeseño de modelos de negocio” (“Business Model Design”) ou de procesos/dinámicas de xestión en organizacións.
Categorías: Coñecemento.