Que debo ter en conta para unha correcta distribución dos equipos na miña planta?

Queres crear un fluxo de atrás adiante, sen andar a realizar movementos innecesarios, sen retrocesos, polo tanto analiza os teus procesos para as principais familias de produtos a fabricar na planta, píntaos sobre un papel e sitúa nesa orden as máquinas de traballo.

Categorías: Coñecemento.