Que características deben ter os envases dos alimentos?

Os envases que vaian conter comidas preparadas axustaranse ás disposicións vixentes relativas ás condicións xerais dos materiais en contacto cos alimentos. IMAXE

Categorías: Coñecemento.