Que bonificacións teñen os ERTE Etop?

No caso de ter en vigor un ERTE Etop,  só se beneficiarán de exoneración na cotización dende o 1 de outubro de 2020 a 31 de enero de 2021, os ERTES por causas ETOP vinculados aos CNAE e empresas contemplados na disposición adicional primeira  do RD 30/2020. Si o CNAE non está contemplado entre os que recolle no RD non se poden aplicar as mesmas.

Categorías: Coñecemento.