Que acontece coa miña prestación por desemprego se estou en ERTE?

Se o traballador en Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE),ve terminado o seu contrato laboral, sofre un despido por causa obxectiva ou improcedente e solicita o paro antes do 1 de xaneiro de 2022, NON SE LLE DESCONTARÁ das  súas cotizacións por demprego acumuladas as que consumira polas prestacións por ERTE.

En sentido contrario, os traballadores que soliciten o paro despois do 1 de xaneito de 2022 e ata o 1 de outubro de 2026, SI SE VERÁN AFECTADOS POLO DESCONTO das prestacións que cobraron no ERTE DENDE o 1 DE OCTUBRO DE 2020 , que é cando rematou a medida de gracia para que os  ERTES non consuman paro. Se tes máis dúbidas ao respecto, podes solicitar o asesoramento gratuíto do Igape Responde.

Categorías: Coñecemento.