Onde está regulada a formación en covid-19 para as persoas traballadoras?

Non está regulada, é unha formación que pode impartir a empresa e que debe versar sobre as medidas que adopta a propia empresa.

Polo tanto, cada empresa vai adoptar as súas propias medidas de prevención. Se tes algunha dúbida ao respecto, podes solicitar, sen custe, o asesoramento do Igape Responde, no ámbito de persoas.

Categorías: Coñecemento.