Marxe bruta das miñas vendas e resultado bruto, como se calculan?

A marxe bruta de vendas é a diferenza entre as vendas netas de produto e os aprovisonamientos necesarios para acometelas.

Por outra parte, o resultado bruto de explotación é o resultado de restarlle á marxe Bruto os gastos de estrutura.

Se tes algunha consulta sobre este aspecto, podes preguntarnos a través do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.