Se teño que gardar corentena logo de volver a España, considérase baixa laboral?

Os traballadores que tras voltar dun país en risco por covid-19, teñan que permanecer en aillamento por cuarentena, atópanse nunha situación asimilada a accidente de traballo, tendo dereito a unha prestación dun 75 % da base reguladora dende o día seguinte a baixa.

Categorías: Coñecemento.