En que consisten os novos ERTE por limitación da actividade?

En expedientes de regulación de emprego de empresas e entidades que vexan limitado (en todo ou en parte) o desenvolemento normalizado da súa actividade a consecuencia de decisións ou medidas adoptadas polas autoridades españolas.

A limitación da actividade pode referirse a toda a empresa ou só a algún o algúns dos seus centros de traballo.

Categorías: Coñecemento.