Cos ERTEs derivados da covid-19, ata cando se amplía a protección por desemprego?

Para os traballadores afectados por un ERTE, a protección por desemprego amplíase ata o 30 de setembro de 2021. Ata ese momento, pódese acceder á  prestación por desemprego sen necesidade de acreditar a carencia mínima e sen que consuma prestacións futuras. Tamén se prorrogan as prestacións por desemprego dos fixos discontinuos e as prestacións extraordinarias por desemprego para os artistas en espectáculos públicos, persoal técnico e auxiliar do sector da cultura e profesionais taurinos.

Categorías: Coñecemento.