Como evito unha situación de insolvencia na fase inicial de desenvolvemento do meu proxecto empresarial?

Preocupándome de facer efectivo, canto antes, os meus dereitos de cobranza fronte aos meus clientes.

Por outra parte, cómpre ampliar o meu aprazamento de pagos fronte aos meus acredores para obter unha liquidez excedentaria que me permita afrontar con certas garantías as miñas futuras obrigacións financeiras e non incorrer en tensións de tesourería.

Buscas asesoramento gratuíto neste aspecto? podes solicitalo, sen custe, a través do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.