Como consecuencia da disminución da carga de traballo da miña empresa, teño que reducir as horas de traballo, podo facelo?

Si, a transformación dun contrato a tempo completo, noutro a tempo parcial é posible, pero non de forma unilateral. É imprescindible chegar a un acordo cos traballadores afectados pois trátase dunha modificación sustancial das condicións de traballo.

Categorías: Coñecemento.