Como coloco as mesas e cadeiras para cumprir coa normativa na hostalería?

Tanto no interior como no exterior, as mesas e cadeiras montadas deberán corresponder cos aforos permitidos en condicións normais, e se procederá a inutilizar, mediante bandas ou adhesivos, as que non se poden utilizar. Deste xeito só se poderán utilizar as mesas e cadeiras correspondentes ás porcentaxes máximas de uso en cada momento.

A distribución deberá respetar en todo momento as distancias mínimas de separación previstas pola autoridade sanitaria. Se tes alungha dúbida, atendémoste a tavés do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.