Como afecta a posible situación de risco de concurso a efectos dun posible incumprimento do deber de salvagarda do emprego nunha empresa que estivo en ERTE?

Cando unha empresa prevexa un posible incumprimento regular e puntual das súas obrigas, ou ben acumule incumprimentos xeralizados de natureza laboral ou de seguridade social “durante os tres meses anteriores á solicitude de concurso”, entenderíase a excepción sobre o compromiso de mantemento de emprego, e, polo tanto, non sería necesaria a devolución de cotas exoneradas durante o ERTE covid-19 no caso de despido.

Nestes casos o deudor, deberá xustificar o seu endebedamento e o seu estado de insolvencia, actual o inminente, xustificador do incumprimiento regular e puntualmente sus obrigas.

Se necesitas asesoramento, sen custe, para o teu negocio neste aspecto, só tes que solicitalo a través do formulario do Igape Responde.

 

Categorías: Coñecemento.