Cales son os requisitos legais para establecer un negocio?

De cara a emprender, é preciso que teñas en conta que deberás cumprir certos requisitos legais. Algúns deles poden incluír:

  • Escoller un tipo de negocio e unha estrutura legal axeitadas: Algunhas opcións comúns inclúen unha sociedade limitada, unha sociedade anónima e unha empresa individual de responsabilidade limitada. Cada unha destas opcións ten as súas propias vantaxes e desvantaxes, polo que é importante escoller a opción que mellor se axuste ás necesidades do teu negocio.
  • Rexistrar o negocio: É preciso rexistrar o negocio no Rexistro Mercantil de Galicia e obter un número de identificación fiscal. Tamén é posible que sexa necesario rexistrarse noutros rexistros, dependendo do tipo de negocio que teñas e de onde o esteas a operar.
  • Obter permisos e licenzas: Dependendo do tipo de negocio que teñas, é posible que precises obter permisos e licenzas específicas para desenvolver a túa actividade. Por exemplo, pode que precises unha licenza de apertura para abrir un establecemento comercial, ou unha licenza de actividade para exercer certos tipos de traballo.
  • Cumprir con requisitos fiscais: É preciso cumprir con certos requisitos fiscais, incluíndo o rexistro para o Imposto sobre Sociedades e o Imposto sobre o Valor Engadido. Tamén terás que cumprir con certas obrigas de reporte e pagamento de impostos.

Se tes máis dúbidas, podes consultarnos a través do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.